پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سائیچ محله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سائیچ محله 121235 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سائیچ محله باید ابتدا 0121235 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سائیچ محله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0121235123456 را وارد نمایید. شهرستان سائیچ محله از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده