پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زیدسفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زیدسفلی 151237 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زیدسفلی باید ابتدا 0151237 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زیدسفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0151237123456 را وارد نمایید. شهرستان زیدسفلی از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده