پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زاغمرز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زاغمرز 152535 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زاغمرز باید ابتدا 0152535 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زاغمرز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0152535123456 را وارد نمایید. شهرستان زاغمرز از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زاغمرز)