پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ریکنده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ریکنده 123318 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ریکنده باید ابتدا 0123318 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ریکنده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0123318123456 را وارد نمایید. شهرستان ریکنده از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده