پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رودبست چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رودبست 112545 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رودبست باید ابتدا 0112545 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رودبست زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0112545123456 را وارد نمایید. شهرستان رودبست از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده