پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رودبار/اورطشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رودبار/اورطشت 121248 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رودبار/اورطشت باید ابتدا 0121248 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رودبار/اورطشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0121248123456 را وارد نمایید. شهرستان رودبار/اورطشت از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره رودبار)