پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رمنت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رمنت 111314 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رمنت باید ابتدا 0111314 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رمنت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0111314123456 را وارد نمایید. شهرستان رمنت از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رمنت)