پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رسکت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رسکت 152784 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رسکت باید ابتدا 0152784 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رسکت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0152784123456 را وارد نمایید. شهرستان رسکت از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده