پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رستم رود/ایزدشهر/آکامشهرمخابراتی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رستم رود/ایزدشهر/آکامشهرمخابراتی 122644 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رستم رود/ایزدشهر/آکامشهرمخابراتی باید ابتدا 0122644 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رستم رود/ایزدشهر/آکامشهرمخابراتی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0122644123456 را وارد نمایید. شهرستان رستم رود/ایزدشهر/آکامشهرمخابراتی از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رستم رود) (پیش شماره ایزد شهر) ()