پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور بلغارستان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت بلغارستان (Bulgaria) سوفیا (Sofia) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت بلغارستان) (پایتخت بلغارستان در جدول) (مرکز بلغارستان) (پایتخت بلغارستان در حل جدول) (پایتخت بلغارستان کجاست) (نام پایتخت بلغارستان) (پایتخت بلغارستان درحل جدول) (پايتخت بلغارستان) (پایتخت کشور بلغارستان) () (نام پايتخت بلغارستان) (پایتخت بلغارستان درجدول) (پایتخت کشوربلغارستان) (مرکزبلغارستان) (مرکز بلغارستان کجاست) (مرکز بلغارستان ) (پایتخت بلغارستان ) (بلغارستان پایتخت) (پایتخت بلغارستان جدول) (پایتخت بلغارستان در حل جدول) (مرکز بلغارستان در جدول) (مرکز کشور بلغارستان) (�ј���)