پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دیودشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دیودشت 111237 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دیودشت باید ابتدا 0111237 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دیودشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0111237123456 را وارد نمایید. شهرستان دیودشت از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده