پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت جمهوری آفریقای جنوبی چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور جمهوری آفریقای جنوبی (Republic of South Africa) طبق آمار 1219090 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت آفریقای جنوبی) ()