پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دوک/زیلت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دوک/زیلت 123311 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دوک/زیلت باید ابتدا 0123311 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دوک/زیلت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0123311123456 را وارد نمایید. شهرستان دوک/زیلت از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زیلت)