پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دنگ سرک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دنگ سرک 151364 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دنگ سرک باید ابتدا 0151364 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دنگ سرک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0151364123456 را وارد نمایید. شهرستان دنگ سرک از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده