پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان درونکلای شرقی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان درونکلای شرقی 111337 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان درونکلای شرقی باید ابتدا 0111337 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در درونکلای شرقی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0111337123456 را وارد نمایید. شهرستان درونکلای شرقی از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده