پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان درزی کلا/کریم کلا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان درزی کلا/کریم کلا 111343 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان درزی کلا/کریم کلا باید ابتدا 0111343 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در درزی کلا/کریم کلا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0111343123456 را وارد نمایید. شهرستان درزی کلا/کریم کلا از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده