پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دامیر/دینک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دامیر/دینک 151318 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دامیر/دینک باید ابتدا 0151318 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دامیر/دینک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0151318123456 را وارد نمایید. شهرستان دامیر/دینک از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده