پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


5 نخود طلا معادل چه مقدار وجه نقدی است؟

1 پاسخ 1

هر 24 نخود طلا یک مثقال است و 5 نخود تقریباً یک پنجم مثقال می شود. قیمت آن ...">
5 نخود طلا معادل چه مقدار وجه نقدی است؟

هر 24 نخود طلا یک مثقال است و 5 نخود تقریباً یک پنجم مثقال می شود. قیمت آن را از زرگری ها سوال فرمایید.

برگرفته از پرسمانمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قیمت یک نخود طلا) (مقدار نخود طلا) (نخود طلا معادل) (نخود طلا) () (هر نخود طلا) (قیمت هر نخود طلا)