پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در حال حاضر بین مراجع اعلم کیست؟

1 پاسخ 1

وظیفه هر مسلمانى است که وقتى به سن تکلیف رسید از یک مجتهد جامع‏الشرایط، زنده و اعلم تقلید نماید.
براى انتخاب مرجع تقلید شخص مکلف باید تحقیق و بررسى کند و مرجعى را که اعلم از دیگران باشد (در فهمیدن حکم خدا از مجتهدهاى دیگر استادتر باشد) انتخاب نماید و راه شناخت مجتهد اعلم چند طریق است:
الف) خود انسان بتواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد؛ مثل این که اهل علم باشد.
ب ) دو نفر عالم عادل مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را گواهى دهند؛ در صورتى که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آن‏ها مخالفت نکنند.
ج ) عده‏اى از اهل علم - که خبره هستند و مى‏توانند مجتهد بودن یا اعلمیت فرد یا افرادى را تشخیص دهند - مجتهد بودن یا اعلمیت کسى را گواهى دهند و اگر شخص مکلف، یقین به اعلمیت کسى پیدا نکرد بلکه احتمال اعلمیت کسى را داد باز هم واجب است از او تقلید کند. در غیر این صورت از هر کدام تقلید کند مانعى ندارد.
مراجع موجود عبارتند از آیات عظام: خامنه‏اى، مکارم شیرازى، بهجت، وحید خراسانى، شبیرى زنجانى، سیستانى، صافى، نورى همدانى و...

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مراجع تقلید حال حاضر) (اعلم ترین مرجع تقلید در حال حاضر) (مرجع اعلم کیست) (مراجع اعلم) (مرجع تقلید اعلم کیست) (مجتهد اعلم در حال حاضر) (بهترین مرجع تقلید در حال حاضر) (اعلم کیست) (اعلم مراجع تقلید کیست؟) (اعلم مراجع) (بهترین مرجع تقلید کیست) (مجتهد اعلم کیست) (مرجع اعلم کیست؟) (مجتهد اعلم کیست؟) (مرجع اعلم در حال حاضر) (اعلم مراجع کیست) (در حال حاضر مجتهد اعلم کیست؟) (مرجع تقلید کیست) () (در حال حاضر مرجع اعلم کیست) (اعلم کیست؟) (اعلم مراجع تقلید کیست) (مراجع اعلم شیعه) (مجتهد اعلم در حال حاضر کیست) (مرجع تقلید اعلم کیست؟) (مراجع اعلم ایران) (مراجع تقلید در حال حاضر) (اعلم كيست ؟) (مرجع اعلم در ایران کیست) (اعلم ترین مرجع تقلید کیست؟) (مجتهد اعلم کیست ) ( اعلم کیست ) (اعلم ترین مرجع کیست؟) (اسامی مراجع تقلید در حال حاضر) (مراجع تقلیداعلم حال) (اعلم ترین مرجع تقلید) (مرجع تقلید اعلم در ایران کیست) (مراجع تقلید حال حاضر ایران) (اسامی مراجع تقلید حال حاضر) (نام مراجع اعلم) (اسامی مراجع تقلید اعلم) (مرجع اعلم) (اعلم ترین مرجع) (اعلم مراجع تقلید)