پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حاجی کلابزرگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حاجی کلابزرگ 122754 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حاجی کلابزرگ باید ابتدا 0122754 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حاجی کلابزرگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0122754123456 را وارد نمایید. شهرستان حاجی کلابزرگ از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده