پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چلندر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چلندر 191314 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چلندر باید ابتدا 0191314 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چلندر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0191314123456 را وارد نمایید. شهرستان چلندر از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چلندر)