پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پرس چیست؟

1 پاسخ 1

واحد امتیازدهی سامانه پرسشکده پرس می باشد. هر پرس در سامانه معادل یکصد پاس می باشد. کاربران پرسشکده می توانند با خرج اعتبار خود از سرویس های متنوع سامانه استفاده نمایند. به عنوان مثال وب مستر ها می توانند با پرس های خود بسته های تبلیغاتی پرسشکده را خریداری نمایند.

در حال حاضر برای بدست آوردن پرس، سه روش وجود دارد:

1- انتقال مستقیم وجه به حساب پرسشکده
در این روش با پرداخت وجه به یکی از حساب های زیر می توانید به مقدار موردنیاز پرس تهیه نمایید.

بانک اقتصاد نوین
شماره کارت: 6274121120192000
شماره حساب: 10480020192001
به نام: آقای محمدامین توکل

بانک صادرات
شماره کارت: 6037691027089549
شماره حساب: 0201384198009
به نام: آقای محمدامین توکل

بانک تجارت
شماره کارت: 6273531060072246
شماره حساب: 003725555511
به نام: آقای محمدامین توکل

2- در روش دوم شما می توانید بصورت رایگان و بدون پرداخت وجه، پرس بدست آورید. در این روش تشویقی، کاربران سامانه می توانند با خرید کارت شارژ موردنیاز خود از سامانه فروش شارژ اینترنتی پرسشکده، به جمع آوری پاس بپردازند.

شارژ 1000 ایرانسل: 7 پاس
شارژ 2000 ایرانسل: 15 پاس
شارژ 5000 ایرانسل: 40 پاس
شارژ 10000 ایرانسل: 90 پاس
شارژ 20000 ایرانسل: 2 پرس

شارژ 2000 همراه اول: 8 پاس
شارژ 5000 همراه اول: 20 پاس
شارژ 10000 همراه اول: 45 پاس
شارژ 20000 همراه اول: 1 پرس

شارژ 5000 تالیا: 8 پاس
شارژ 10000 تالیا: 20 پاس
شارژ 20000 تالیا: 50 پاس

توجه داشته باشید در هنگام خرید شارژ همان ایمیل ثبت شده در سامانه را وارد نمایید.

3- هر چند وقت یکبار به مناسبت های مختلف به کاربران فعال سامانه، به قید قرعه، پرس رایگان هدیه می شود.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پرس چیست) (پرس چیست؟) ( پرسچیست) (پرس) ()