پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چاری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چاری 111218 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاری باید ابتدا 0111218 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چاری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0111218123456 را وارد نمایید. شهرستان چاری از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده