پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جلیل آباد/کراتچال چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جلیل آباد/کراتچال 192459 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جلیل آباد/کراتچال باید ابتدا 0192459 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جلیل آباد/کراتچال زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0192459123456 را وارد نمایید. شهرستان جلیل آباد/کراتچال از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کراتچال) (كراتچال)