پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تیرکلا/ماچک پشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تیرکلا/ماچک پشت 151363 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تیرکلا/ماچک پشت باید ابتدا 0151363 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تیرکلا/ماچک پشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0151363123456 را وارد نمایید. شهرستان تیرکلا/ماچک پشت از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده