پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تلمادره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تلمادره 152744 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تلمادره باید ابتدا 0152744 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تلمادره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0152744123456 را وارد نمایید. شهرستان تلمادره از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تلمادره)