پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تاکر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تاکر 122435 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تاکر باید ابتدا 0122435 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تاکر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0122435123456 را وارد نمایید. شهرستان تاکر از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده