پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پیشنبور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پیشنبور 192274 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیشنبور باید ابتدا 0192274 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پیشنبور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0192274123456 را وارد نمایید. شهرستان پیشنبور از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیشنبور) (پیش شماره زهک)