پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پی قلعه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پی قلعه 192263 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پی قلعه باید ابتدا 0192263 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پی قلعه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0192263123456 را وارد نمایید. شهرستان پی قلعه از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده