پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پنبه چوله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پنبه چوله 151368 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پنبه چوله باید ابتدا 0151368 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پنبه چوله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0151368123456 را وارد نمایید. شهرستان پنبه چوله از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز مخابرات پنبه چوله)