پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پل کرات چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پل کرات 191214 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پل کرات باید ابتدا 0191214 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پل کرات زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0191214123456 را وارد نمایید. شهرستان پل کرات از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()