پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پردنگون چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پردنگون 192283 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پردنگون باید ابتدا 0192283 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پردنگون زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0192283123456 را وارد نمایید. شهرستان پردنگون از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پردنگون)