پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پایین احمدچاله پی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پایین احمدچاله پی 111367 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پایین احمدچاله پی باید ابتدا 0111367 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پایین احمدچاله پی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0111367123456 را وارد نمایید. شهرستان پایین احمدچاله پی از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده