پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پاشاکلاکسلیان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پاشاکلاکسلیان 124538 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پاشاکلاکسلیان باید ابتدا 0124538 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پاشاکلاکسلیان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0124538123456 را وارد نمایید. شهرستان پاشاکلاکسلیان از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده