پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پاشاکلاآمل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پاشاکلاآمل 121312 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پاشاکلاآمل باید ابتدا 0121312 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پاشاکلاآمل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0121312123456 را وارد نمایید. شهرستان پاشاکلاآمل از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده