پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پاجی/میانا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پاجی/میانا 152775 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پاجی/میانا باید ابتدا 0152775 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پاجی/میانا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0152775123456 را وارد نمایید. شهرستان پاجی/میانا از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پاجی میانا)