پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت عربستان سعودی چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور عربستان سعودی (Saudi Arabia) طبق آمار 2200000 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(وسعت عربستان) (مساحت عربستان) (مساحت عربستان سعودی) () (مساحت کشور عربستان) (وسعت کشور عربستان) (وسعت عربستان سعودی) (مساحت عربستان سعودي) (جمعیت و وسعت عربستان) (مساحت عربستان ) (عربستان چند کیلو متر است) (مساحت ایران وعربستان) (مساحت کشورعربستان) (مساحت ایران و عربستان) (مساحةمربع كيلومتر‎ ‎عربستان سعودي) (وسعت عربستان ) (مساحت عربستان و ایران) (عربستان)