پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


منظور آیات 3 و 4 سوره مبارکه فلق چیست؟

1 پاسخ 1

تفسیر آیه 3 سوره فلق
«ومن شر غاسق اذا وقب»«غاسق» از ماده «غسق» (بر وزن شفق) به گفته راغب در «مفردات» به معنای «شدت ظلمت شب» است که در همان نیمه شب حاصل می شود و لذ ا قرآن مجید به هنگام اشاره به پایان وقت نماز مغرب می فرماید: «إلی غسق اللیل» ریشه اصلی این لغت به معنای امتلاء (پر شدن) و سیلان است و مسلما تاریکی هنگامی پر و لبریز می شود که به نیمه برسد. یکی از مفاهیمی که لازمه این معنا است هجووم و حمله ور گشتن است، لذا در این معنی نیز استعمال شده است. بنابراین معنی «غاسق» در آیه مورد بحث یا «فرد مهاجم» است یا هر «موجود شرور» که از تاریکی شب برای حمله کردن استفاده می کند، زیرا نه فقط حیوانات درنده و گزنده شب هنگام از لانه ها بیرون می آیند و زیان می رسانند، بلکه افراد شرور و ناپاک و پلید نیز غالبا از تاریکی شب برای مقاصد سوء خود استفاده می کنند.
«وقب» بر وزن «شفق» از ماده وقب (بر وزن نقب) به معنای حفره و گودال است، سپس فعل آن به معنی ورد در گودال به کار رفته، گویی موجودات شرور و زیان آور از تاریکی شب استفاده کرده و با ایجاد حفره های زیان بار برای تحقق بشخیدن به مقاصد پلید خود اقدام می کند، یا این که این تعبیر اشاره به «نفوذ کردن» است.
بنابراین «غاسق» معنای وسیع و فراگیری دارد که هر مجود شرور و مزاحمی را در بر می گیرد که با هجوم وحمله به افکار و اندیشه و آرامش خاطر و درونی انسان، او را آشفته و پریشان می سازد و ارامش فکری و روحی و تعادل روانی را از او سلب می کند این فرد یا افراد مزاحم می توانند انسان های فتنه گر و دسیسه باز یا حیله گر باشند و یکی از مصادیق این عنوان می تواند، جادوگران و ساحران باشند ولی این یکی از مصادیق و افراد این معنای وسیع و گسترده است نه تنها مصداق و فرد آن. V}(ر.ک: تفسیر نمونه، ج 27، ص 457){V

آیه 4
A}« و من شر النفاثات فی العقد»{A؛ V}(فلق، 4){V
«نفاثات» از «نفث» در اصل به معنای ریختن مقدار کمی از آب دهان است از آن جا که این کار با دمیدن انجام می گیرد، به معنای «دمیدن» هم بیان شده است. درباره «نفاثات» در آیه 4 سوره فلق چند احتمال داده شده است: 1. آیه به زنانی اشاره دارد که مطالبی را می خواندند و آن را در گره ها می دمیدند تا به وسیله آن سحر نمایند. 2. آیه به زنانی اشاره دارد که با محبت زیاد و صحبت های وسوسه آمیز، مطالبی را در گوش شوهران خود «یا دیگران» می گفتند و آنان را در انجام کارهای مثبت سست می کردند. 3. احتمال دارد «نفاثات» تمام وسوسه ها، سخن چینی ها، و... را شامل شود؛ بنابراین هر کدام از این ها باشد باید از شر آنها به خدا پناه برد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (فلق چیست) (شفق و فلق چیست) (تفسیرایه 3 سوره فلق) (منظور از نفاثات در سوره فلق چیست؟)