پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان برجنده/شرفتی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان برجنده/شرفتی 122765 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان برجنده/شرفتی باید ابتدا 0122765 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در برجنده/شرفتی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0122765123456 را وارد نمایید. شهرستان برجنده/شرفتی از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده