پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بالااحمدچاله پی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بالااحمدچاله پی 111366 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بالااحمدچاله پی باید ابتدا 0111366 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بالااحمدچاله پی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0111366123456 را وارد نمایید. شهرستان بالااحمدچاله پی از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده