پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بابل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بابل 111 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بابل باید ابتدا 0111 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بابل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0111123456 را وارد نمایید. شهرستان بابل از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره بابل) (کد بابل) (پیش شماره شهر بابل) (پیش شماره 111) (کد شهر بابل) (کد شهرستان بابل) (کدبابل) () (پيش شماره بابل) (کد تلفن بابل) (پیش شماره بابلسر) (پیش شماره شهرستان بابل) (پیش شماره تلفن بابل) (پیش شماره جدید بابل) (کدشهرستان بابل) (کد تلفن شهرستان بابل) (پیش شماره شهر بابلسر)