پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اورست/مالخواست چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اورست/مالخواست 152732 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اورست/مالخواست باید ابتدا 0152732 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اورست/مالخواست زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0152732123456 را وارد نمایید. شهرستان اورست/مالخواست از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره ارومیه)