پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا خانمها در دوره عادت ماهانه شان می توانند قرآن و دعا بخوانند؟

1 پاسخ 1

خواندن زیارت عاشورا و هر دعا و ذکری در ایام عادت ماهیانه جایز است. چنانچه زیارت و دعا و ذکر را از روی نوشته و کتاب می خواند باید مواظب باشد دست روی اسامی مقدسه مانند اسامی خدا و پیامبر و معصومین و یا کلماتی که از آیات قرآن محسوب می شود (مثل جمله «افمن کان مؤمن کمن کان فاسقا لا یستوون» که در دعای کمیل است و این آیه قرآن است) نگذارد. و وضو گرفتن گرچه خوب است لکن مجوز لمس اسامی مقدسه و آیات قرآن نمی شود.

در رابطه با خواندن قرآن برای زنان در ایام عادت ماهیانه گفتنی است به نظر آیات عظام صافى، سیستانى، تبریزى و مکارم خواندن آیاتى که سجده واجب دارند براى زن در ایام عادت حرام است این آیات در سوره‏هاى «الم تنزیل، حم سجده، النجم و علق» قرار دارند و خواندن آیات و سوره‏هاى دیگر قرآن تا هفت آیه اشکال ندارد ولى بیشتر از آن کراهت دارد یعنى از ثواب کمترى برخوردار است نه اینکه ترک تلاوت قرآن بهتر باشد.V}همان، م 355 و 450.{V
به نظر آیات عظام امام خمینی، بهجت، فاضل، نورى: افزون بر آیات سجده دار، باید از خواندن کل این چهار سوره نیز اجتناب شود.V}همان، م 355 و 450.{V
به نظر آیت الله وحید افزون بر آیات سجده‏دار، بنا بر احتیاط واجب باید از خواندن کل این چهار سوره نیز اجتناب شود.V}آیت الله وحید، همان، م 361 و 456.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواندن قران در زمان عادت ماهیانه) (حکم خواندن دعا در ایام حیض) (خواندن قران در زمان عادت ماهیانه مکارم شیرازی) (حکم خواندن قران در زمان پریود) (خواندن دعا در زمان پریودی) (دعا خواندن در زمان پریود) (خواندن قران در زمان عادت ماهیانه خامنه ای) (آیا در زمان پریود میشود قرآن خواند) (حکم خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه) (خواندن دعا در زمان حیض) (خواندن دعای جوشن کبیر در زمان پریود) (قران خواندن در زمان پریود) (خواندن دعا در زمان پریود) (حکم خواندن قران در دوره پریود) (ایا در دوران قاعدگی میتوان قران خواند) (خواندن دعا در دوران قاعدگی) (آیا در زمان پریود میتوان قرآن خواند؟) (ایا در زمان عادت ماهانه میتوان قران خواند) (خواندن قران در زمان عادت ماهیانه از نظر خامنه ای) (خواندن قران در زمان قاعدگی) (خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه) (خواندن دعا در عادت ماهانه) (دعا ذکر گفتن در زمان قاعدگی) (زمان پریود میشه ختم گذاشت) (دعا در زمان عادت ماهانه) (آیا در حالت حیض میتوان کتاب دعا خواند؟) (قرآن خواندن در زمان عادت ماهانه) (آیا خواندن قرآن در زمان پریود اشکال دارد) (خواندن جوشن کبیر در زمان پریود) (ایا در زمان پریودی میتوان قران خواند) (قرآن خواندن در زمان حیض) (خواندن قران در زمان پریودی) (خواندن قرآن موقع پریود) (حکم خواندن قران در زمان عادت ماهیانه) (خواندن قران در زمان پریود) (خواندن قران هنگام عادت ماهانه) (ایا خواندن قران در زمان عادت ماهیانه) (دعادرعادت ماهانه) (خواندن دعا در زمان عادت ماهیانه) (آیا خواندن دعای مشلول در دوران پریودی مشکل دارد) (خواندن قرآن در زمان پریود) (خواندن قران در هنگام عادت ماهانه) (دعا در زمان پریود) (خواندن دعا در زمان قاعدگی) (دعا برای قاعدگی) (آیا در زمان پریود می شود قرآن خواند) (خواندن دعا زمان عادت ماهیانه) (دعای عادت ماهانه) (عادت ماهانه) (آیا در دوران حیض میتوان دعا خواند؟) (تلاوت قرآن در زمان قاعدگی) (خواندن قران در عادت ماهانه) (عادت ماهیانه قرآن بهجت ) (خواندن دعا هنگام حیض) (هنگام عادت ماهانه چه دعایی اشکال ندارد ) (در زمان پریودی میشود قران خواند) (ایا در زمان عادت ماهیانه میتوان قران خواند) (ایا نمی توان در زمان پریود قران خواند ) (حکم قران خواندن هنگام عادت ماهانه) (حکم قران خواندن در زمان پریود) (ايازمان عادت ماهانه ميشود قران خواند) (در زمان پریود میتوان قران خواند) (پریود و خواندن قران) (قران خواندن در زمان پریودی) (ایا خانمها در دوره) (دعا در زمان قاعدگی) (خواندن دعای مشلول در زمان حیض) (خواندن دعای مشلول در زمان قاعدگی) (خواندن دعای عرفه در زمان پریود) (خواندن دعا در هنگام حیض) (درزمان قاعدگي ميشود دعا عهد خواند) (تلاوت قرآن وعادت ماهيانه) (خواندن حدیث کسا در زمان پریود) (خواندن قرآن در هنگام حیض) (حکم قران خواندن در زمان قاعدگی) (شرایط قران خواندن هنگام حیض) (آیا در زمان پریود میتوان قران خواندمکارم شیرازی) (خواندن دعا در دوران پریود) (حکم خواندن قران در زمان پریودی) (خواندن قران درزمان پریود) (خواندن دعای توسل در زمان پریودی) (در زمان عادت ماهانه خواندن کدام ذکرها بهتر است؟) (سوره های سجده داروخواندن آن درهنگام قاعدگی زنان..) (چه حکمی دارد قرآن خواندن درزمان عادت ماهیانه خانمها) (مس آیات قرآن در ایام پریود) (دعاخواندن درزمان حیض) (در ایام حیض می توان دعا خواند) (ایا هنگام عادت ماهانه میتوان قران خواند) (هنگام پریود میتوان قرآن یا دعا بخونم) (وضو گرفتن در زمان عادت ماهانه) () (خواندن زیارت عاشورا در دوران عادت ماهیانه) (قرآن بانوان زمان دوره عادت ماهيانه) (خواندن قرآن درروزهای عادت ماهیانه) (��� ��� ��� � ��� ���� �� ������ ������ ������ ���) (خواندن زیارت عاشورا و دعای توسل در دوران قاعدگی چگونه است عادت ماهیانه) (خواندن زیارت عاشورا در ایام عادت ماهیانه چه حکمی دارد) (خواندن قرآن عادت ماهانه) (خواندن قران در دوران پریودی) (خواندن قران در دوران قاعدگی)