پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان امره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان امره 151345 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان امره باید ابتدا 0151345 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در امره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0151345123456 را وارد نمایید. شهرستان امره از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شمارة امرة)