پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان امامزاده/قاسم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان امامزاده/قاسم 192439 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان امامزاده/قاسم باید ابتدا 0192439 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در امامزاده/قاسم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0192439123456 را وارد نمایید. شهرستان امامزاده/قاسم از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده