پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اله رودبار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اله رودبار 111357 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اله رودبار باید ابتدا 0111357 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اله رودبار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0111357123456 را وارد نمایید. شهرستان اله رودبار از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اله رودبار) (پیش شماره رودبار)