پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان المشیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان المشیر 123218 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان المشیر باید ابتدا 0123218 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در المشیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0123218123456 را وارد نمایید. شهرستان المشیر از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده