پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اسکومحله/امامزاده عبداله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اسکومحله/امامزاده عبداله 121242 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اسکومحله/امامزاده عبداله باید ابتدا 0121242 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اسکومحله/امامزاده عبداله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0121242123456 را وارد نمایید. شهرستان اسکومحله/امامزاده عبداله از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده