پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اسب شورپی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اسب شورپی 111235 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اسب شورپی باید ابتدا 0111235 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اسب شورپی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0111235123456 را وارد نمایید. شهرستان اسب شورپی از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده