پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ابوخیل ارطه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ابوخیل ارطه 123219 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ابوخیل ارطه باید ابتدا 0123219 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ابوخیل ارطه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0123219123456 را وارد نمایید. شهرستان ابوخیل ارطه از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ابوخيل) (ارطه)